* Oświadczam, że zapoznałem / zapoznalam się z Ogólnymi Warunkami Rezerwacji i Najmu Apartamentów , warunki te akceptuję i zobowiązuję się ich przestrzegać.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych teleadresowych w celach marketingowych przez „Ceprownię” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz ofert promocyjnych drogą elektroniczną przez „Ceprownię” zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Wystawiamy rachunek na prośbę klienta.

Płatność za rezerwację odbywa się przelewem na wskazane konto, lub gotówką. Numer konta podamy po potwierdzeniu rezerwacji.